چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

درباره

دوستان عزیزبرای ثبت نام وتماس باما با شماره ی:09132416967 وایمیل:artamid_class@yahoo.com تماس بگیرید. درضمن:‍.:. اگرایده وانتقاد هم دارید دربخش نظرات بنویسید. اهداف آموزشگاه: کشف، آموزش ، پرورش و هدایت صحیح استعداد ها برنامه ها: ۱- معرفی هنرجویان به مسابقات فرهنگی هنری ۲-شرکت دادن هنر جویان در جشنواره ها و همایشهای معتبر ۳- معرفی هنرجویان به آزمون سراسری انجمن خوشنویسان ایران (در صورت قبولی کسب گواهینامه معتبر کشوری) ۴- برگزاری نمایشگاه از آثار هنر جویان در پایان در دوره ی آموزشی(جهت رسیدن به خود باوری ورشد خلاقیت هنرجویان) باسپاس. مدیرمسئول آموزشگاه آزادهنری عمید. باماباشید...

گزارش تخلف
بعدی